یکی از وسایل ضروری و مورد نیاز کاربران در شهر ، وجود نیمکت یا نوعی وسیله استراحت برای بازدید کنندگان است.

نیمکت عمومی اختراعی است از قرن نوزدهم که از تجهیزات فضای سبز سرچشمه گرفته است .

از آن زمان تاکنون این وسیله شهری جزو عناصر ضروری تجهیزات فضای عمومی بوده است .

نیمکت ها باید به شکلی قرار بگیرند که دسترسی به آنها آسان و راحت باشد و در سراسر پارک و به تعداد زیاد موجود باشند ،

صندلی ها باید روبه روی مناظر زیبا قرار بگیرند ، اما در مسیر رفت و آمد افراد نباشند.

مهم ترین محل برای قرار گرفتن نیمکت ها در سطح شهر ، مراکزی است که مردم در آنجا زیاد رفت و آمد می کنند ، به ویژه

مکان هایی که برای استراحت و تفریح مردم در نظر گرفته شده است.

در طراحی نیمکت ها از استاندارد بدن انسان استفاده می شود و اصولا دارای سه مشخصه خواهد بود : کف ، پشتی ، جای دست.

اما ممکن است در بعضی از حالات پشتی و جای دست حذف گردد. عموما به صورت چند نفره ، دونفره و تک نفره به صورت مستطیلی ،


مدور به دور درختان و ... طراحی می شود از نظر جنس می تواند به صورت چوبی ، فلزی ، بتنی و یا ترکیبی از آنها باشد

 که معمولا با پیچ یا بتن به زمین متصل و محکم می گردد.
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined


 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined  نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined


 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined


  نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری


undefined


 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined


 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined


 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری


undefined نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری