در مناطق شهری روشنایی خیابان به عنوان وسیله ای در جهت افزایش آسایش ،

اطمینان و ایمنی ترافیک در شب و نیز جرم و تصادفات محیط های شهری می باشد. از نظر مهندسی ترافیک ،

 روشنایی خیابان ابزاری است که می تواند در افزایش توانایی در جهت ارتباط راننده مورد استفاده قرار گیرد

به طور کلی روشنایی نقش عمده ای در مسائل حمل و نقل دارد ، بنابر این مهندسان

حمل و نقل و ترافیک باید به این مسئله توجه بیشتری داشته باشند.

طی چند سال گذشته ارتفاع پایه چراغ ها افزایش یلفته تا آنجا که کارخانجات تولید کننده لامپ های خیابانی

 پرژکتور هایی با ارتفاع بالاتر و روشن تر تولید می کنند. نتیجه این است که این نورپردازی ها اغلب

برای خودرو ها یا مناطق پارکینگی طراحی شده اند. نه برای فردی که در حاشیه خیابان در حال قدم زدن است.

کاهش ارتفاع پرژکتور ها و تنظیم ان متناسب با معیار پیاده رو ، مستلزم پایه های روشنایی بیشتری است.

بدین معنی که پرزکتور ها ، تیرهای چراغ برق و مکان یابی آنها منظره خیابان را تحت الشعاع قرار می دهند.
  نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهریundefined


 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهریundefined


  نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهریundefined


 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهریundefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری


undefined نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهریundefined


 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهریundefined


 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهریundefined نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهریundefined


 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری