یکی از رایج ترین اشتباهات در شهرها این است که به جای گذاشتن

 سطل های زباله در مکانی که دسترسی به آن برای عموم شهروندان آسان باشد،

آن را درجایی قرار می دهند که بتوان به راحتی آنها را تخلیه کرد.

 نتیجه این انتخاب خیابانهای پر از زباله و سطل های

.خالی است زیرا مردم برای یافتن سطل زباله راهشان را کج نمیکنند.

سطل زباله از یک سو عنصری موثر در نگهداری و پاکیزگی فضاهای

 شهری است و از سوی دیگر در کنترل و دفع آلودگیهای محیطی نقشی موثر دارد.

به طور کلی زباله دان ها می بایست در مکان مناسبی

قرار بگیرند و قابل دید باشند بدون آن که بیش از حد به چشم بیایند.

درحاشیه خیابانها می توان زباله دان ها را به صورت خطی و به

فاصله 30 متر از هم قرار داد ولی تعدا  آنها را باید در جلوی

 ساندویچ فروشیهای بزرگ ، سینما و رستوران ها بیشتر کرد.

عواملی که در طرح زباله دان ها می بایست در نظر گرفته شوند عبارتند از :

مقاوم بودن در برابر صدمات عمدی و استهلاک

استفاده از مصالحی که نیاز کمی به تعمیر و نگهداری دارند

سهولت در تخلیه و تمیز کردن

غیر قابل سرقت بودن

نسوز بودت طبق تعرفه های آتش نشانی

در معرض دید نبودن محتویات

نصب و اتصال اجزا  نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined


 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهریundefined  نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری


undefined نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined


 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری